Flådestyring er et ord, der ofte blive misforstået, fordi ordet ”flåde” næsten rimer på ”skibe”. Men faktisk kan en flåde også bestå af andet end skibe. En flåde kan eksempelvis bestå af biler, lastvogne eller maskiner. I mange virksomheder udgør transport, og kørsel generelt, en væsentlig del af arbejdstiden, og er man derfor en virksomhed med en stor flåde af køretøjer, kan det være afgørende at vide, hvor meget køretøjerne bliver brugt, hvor de bliver brugt, og hvornår de bliver brugt.

Her er flådestyring med GPS-sporing et virkelig brugbart redskab. Via et flådestyringssystem med GPS-sporing kan du ganske enkelt spore din flåde af køretøjer og dermed få det store overblik over din virksomheds køretøjer.

Hvad kan flådestyring med GPS-sporing bruges til?

Flådestyring via GPS gør det først og fremmest muligt at registrere og få overblik over dine køretøjers geografiske placering. Flådestyringen muliggøres netop ved montering af en GPS-tracker i køretøjerne i flåden. Via GPS-sporing er det således muligt at indsamle forskellige data over den samlede flåde og hvert enkelte køretøj.

For en virksomhed med mange bolde i luften er flådestyring dermed særdeles fordelagtigt. Det er eksempelvis muligt at registrere antal kørte kilometer, antal stop, brændstofforbrug og meget andet. Flådestyringssystemet giver således adgang til viden om, hvordan tiden og pengene på kørslen bliver brugt nu og her, samt hvordan det kan optimeres.

Flådestyring med GPS-sporing kan eksempelvis være en hjælp til at nedjustere unødvendige ressourcer og omkostninger i forhold til koordineringen af arbejdsopgaver, der kræver kørsel.

Flådestyring giver dig påmindelser om vedligeholdelse af dine køretøjer

GPS-sporingen i flådestyringssystemet giver altså direkte viden om, hvorhenne dine køretøjer befinder sig. Men herudover er flådestyringssystemer også et ideelt redskab til at holde styr på hvert enkelte køretøjs tilstand. Eksempelvis registrerer og henter flådestyringssystemet data og påminder dig om, hvornår og hvorvidt de enkelte køretøjer har brug for vedligeholdelse.

Ud fra antal kørte kilometer påminder flådestyringssystemet dig også, når de forskellige køretøjer skal til syn. Flådestyring giver dig således mulighed for at foretage løbende vedligeholdelse af flåden, så du, som virksomhed, ikke behøver at bruge ekstra tid og penge på større reparationer, som kunne være undgået. På dette punkt er flådestyring særdeles effektivt.

Flådestyring giver fordele på lang sigt

Flådestyringssystemer er for mange virksomheder en dyr løsning at implementere. Dog vil resultaterne kunne mærkes på længere sigt. Gennem anvendelsen af flådestyring vil der langsomt forekomme besparelser andre steder, da flådestyringssystemet automatisk indhenter data, som kan bruges til at effektivisere arbejdsprocesserne i virksomheden og dermed optimere driften.

Da flådestyring er et værktøj, der automatiserer en lang række af administrative opgaver, har man som virksomhed mulighed for at fokusere på virksomhedens kerneydelser. Flådestyringen frigiver nemlig både tid og ressourcer til, at man som virksomhed kan forbedre sig på de arbejdsområder, som er de mest essentielle for virksomheden.

Resultaterne af flådestyring er dermed ikke noget, man som virksomhed vil kunne opleve på kort tid. Implementeringen af flådestyringen er en længere sigtet proces, som dog efter et stykke tid viser sig at