For ikke så længe siden lavede Codan en test på nogle af deres kunder, hvor de skulle se efter om de kunne bestå en online teoriprøve lavet som politiets og ligeså en køreprøve. Det viste sig, at ingen af de deltagende bestod teoriprøven, hvilket jeg stillede mig kritisk over for.
Derfor besluttede jeg mig for, at lave en lignende test med mennesker, som jeg ser som gode billister. En af testpersonerne er sågar Militær politimand (han dumpede).

Ti mennesker stod klar til min test.

For at få det bedste resultat ud af en test, kontaktede jeg min gode kammerat, som er kørelære med flere års erfaring. Ham og jeg planlagde et forløb, som ville strække sig igennem en weekend. Min kammerat aggerede motorsagkyndig og sponserede køreskolebil til testen, samt han  kontaktede Teoritimen.dk, som sponserede gratis teoriprøver til selve testen.
Jeg skulle så bare finde ti mænd/kvinder der vil deltage i testen. Jeg kontaktede bilister, som jeg ser, som garvet og dygtige bilister. Samtlige af dem takkede ja, og de var samtidig meget sikre på, at de vil kunne klare testen til UG.

Tid til teoriprøven

Dagen kom og vi var klar til at teste dem alle af. Vi placerede dem alle i et teorilokale med hver deres PC, hvor de sad klar til teoritesten.
Nu til resultatet, en bestod teoriprøven og resten dumpede. Den person som bestod, havde været til mc-teoriprøven for under 1 år siden, så det var måske derfor han bestod. Vi testede dem igen med en ny teoriprøve, og her var der faktisk to der bestod. Efter 5 forskellige test var der faktisk 5 der bestod, hvor en af dem havde 0 fejl i teoriprøven.

Hvem klare køreprøven

Til selve testen med køreprøven tog vi en person af gangen og ekskluderede personen fra de andre. På den måde kunne vi teste personerne på teorien til kørekort og regler herom. Her gik det helt galt, da ingen af dem bestod. Derimod bestod 7 ud af de ti testpersoner køreprøven til min store overraskelse og det skal siges, at min kammerat/kørelæren var ekstra kritisk.

Konklusion på testen

Ud fra min konklusion på testen kan jeg konkludere, at testen hos Codan er plausibel i min optik. Det der overodnet overraskede mig var, hvor hurtigt vores testpersoner fik mindre og mindre fejl for hver gang de tog en ny teoritest.
Jeg havde dog forventet, at der ville være flere der dumpede til køreprøven, men det skal også siges, at de havde set videoen fra Codan inden de gik til vores test, og deri var der en del pointers i forhold til, hvad man skal være specielt opmærksom på til køreprøven.
Alt i alt var det en meget morsom weekend, hvor jeg fik testet min tese an.