Kun ignorante tåber vil overhovedet drage i tvivl, at indtagelse af stoffer skader. Desværre findes der ganske mange af den slags mennesker, der fuldt og fast tror på, at det er muligt at “begrænse sig” og sniffe lidt sne, ryge hash eller tage speed eller andet i weekenderne. Det er IKEK muligt! Efter kort tid bliver weekenderne til hverdage, livet forfalder og alt ændres.

Kampen mod narko

Kampen mod narkotika føres naturligvis af politiet og Told & Skat ved grænserne og på byens gader, men i min optik er der andre steder, hvor den kamp både kan og bør føres.

Jeg mener, at det skal gøres ekstremt vanskeligt at leve et liv og samtidig benytte sig af euforiserende stoffer. Dette kan ske ved at benytte en absolut nultolerance overfor enhver, der misbruger stoffer. De skal forbydes adgang til skoler og læreanstalter, til de er stoffrie, de skal fjernes fra arbejdsmarkedet, til de er clean, og de skal jagtes overalt.

Det skal ganske enkelt gøres socialt og økonomisk umuligt at misbruge stoffer!

Brug narkotests overalt

Lad samtlige arbejdspladser i Danmark gennemføre narkotest på samtlige ansatte med mellemrum – og suspender dem, der er positive. Giv dem samtidig et tilbud om samfundsbetalt hjælp til at stoppe misbruget, men afskær dem far sociale ydelser af enhver art, til de aktivt deltager i et program, der skal hjælpe dem ud af misbrug.

Gør det samme på skoler og læreanstalter – og ikke mindst i det offentlige system. Og det skal inkludere kommunalt ansatte, folketingsmedlemmer – ja hele baduljen.

Lad enhver, der beslutter at ødelægge sig selv og blive en mere eller mindre permanent byrde for samfundet føle sig som jaget vildt 24/7.

Køb narkotest og test dine børn!

Hjælper det i kampen mod narkotikamisbrug?

Se, det ved jeg jo ikke, for det er ikke gjort nogen steder i verden i det omfang, jeg foreslår her. Jeg ved, at man i for eksempel USA i udpræget grad benytter sig af narkotests af nye medarbejdere og senere stikprøvevist, men det er langt fra alle virksomheder, der gør det.

Skeptikere vil også kunne sige, at ved at suspendere elever og ansatte, der viser positivt på en test for narko, vil man blot sende dem ud i kulden. Det tror jeg så ikke på. Jeg tror, at flertallet af de tumper, der beslutter at misbruge euforiserende stoffer gør det, fordi de ikke møder nogen konsekvenser fra hverken samfund eller forældre.

Giv dem konsekvens i form af en “udstødning” med dertil hørende hjælp til at komme fri af misbruget – og du vil se, at væsentligt færre overhovedet begynder og at endnu flere i suppedasen kommer ud af det igen.

Hvad mener du?