Det er ikke så få gange, jeg gennem årene har tænkt tilbage på den gang for snart 20 år siden, da jeg tilbød en af mine venner at forsøge mig med at kreere et logo, som han havde brug for, efter at han havde overtaget forpagtning af en campingplads her i vores by.

Campingpladsen havde i en del år haft en lidt hensygnende tilværelse, fordi den tidligere forpagter tilsyneladende slet ikke interesserede sig for at reklamere for campingpladsen, men min gode ven, Vagn, er og var anderledes indstillet, og han var i hvert fald meget opmærksom på, at det ville være nødvendigt med en gedigen branding af campingpladsen, hvis han skulle kunne leve af at drive den. Og han skulle jo også kigge på noget Google optimering – det vidste han.

Den ligger ned til en sø med gode muligheder for sportsfiskeri, og jeg havde en ide til et logo, der forenede camping med sportsfiskeri. Jeg valgte at se bort fra den mest udbredte måde at illustrere camping på, nemlig ved at tegne et traditionelt telt. I stedet for brugte jeg en tegning af en campingvogn i logoet, der også viste en fisker med en fluestang.

Logo godkendt

Mit logo faldt i god jord hos Vagn, som har brugt det uændret lige siden. Men for mit vedkommende blev den tegning starten på en ny karriere, for indehaveren af et reklamebureau i Aarhus så tilfældigt mit logo, og han fik mit telefonnummer af Vagn, hvorefter han kontaktede mig for at høre, om jeg kunne være interesseret i en erhvervsmæssig karriere indenfor det felt.

Jeg havde egentlig aldrig tænkt på en karriere i reklamebranchen, men efter nogle få dages overvejelse slog jeg til og havde en samtale med indehaveren af reklamebureauet, og vi blev enige om, at jeg skulle begynde i en elevstilling på bureauet.

Det blev starten på en karriere, som jeg bestemt har været glad for. Mine evner for at tegne har været kernen i mit arbejde, og jeg kan vist godt tillade mig at hævde, at jeg hører blandt de bedste til logo design i Aarhus, og langt største delen af mit arbejde består i at tegne logoer til vores kunder.

Inspirerende udfordringer

For mig er det en inspirerende udfordring, hver gang jeg få en ny opgave. Som udgangspunkt for hver opgave gør jeg mig klart, at det handler om at give den virksomhed, der er kunde, en skarp visuel identitet, så folk lynhurtigt forbinder logoet med lige netop den virksomhed, som bruger det.

Og jeg synes, det er en rigtig god oplevelse, når en kunde selv synes, at et nyt logo virker stærkt og entydigt, for det er jo netop det, jeg forsøger med sådan et logo. Jeg får heldigvis meget ofte positive tilbagemeldinger fra kunderne, og det gør mit arbejde særdeles givende, så det for mig ofte handler mere om at skabe noget vellykket end bare at tjene til livets opretholdelse.

Så jeg er særdeles godt tilfreds med mit arbejde og glad for den tilfældighed, der dengang gjorde, at jeg kom i gang med grafisk design, for i min pure ungdom havde jeg ikke forestillet mig det.